άκυρος

Έλεγχος μέτρησης

 

λογότυπο-2α.jpg

Όλοι οι σχεδιαστές πρέπει να παρέχουν SosoCoGlobal κατεύθυνση των μεγεθών που χρησιμοποιούνται.

Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται μπορούν να ληφθούν με 2 τρόπους.

  • Χρήση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών
  • Χρήση ανεξάρτητου μεγέθους (με βάση το μέγεθος προσαρμογής σχεδιαστή/ μοντέλου)

*Refer στη δημοσίευση δημιουργίας έτσι για την πλήρη λίστα των διεθνών διασπών μεγέθους εάν ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα μεγέθους

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε στο γραφείο μας το εύρος μεγέθους που προτιμάτε για SosoCoGlobal.com να δημοσιεύσετε εκ μέρους σας.

 

Εάν κανένα εύρος μεγέθους δεν υποβάλλεται στο γραφείο μας μετά την έγκριση της φωτογραφίας, τότε το γραφείο μας θα υποθέσει ότι σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε διεθνή πρότυπα μεγέθους.