άκυρος

Σημαντικές Επαφές - Soso Co Παγκόσμια Ομάδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΕΠΑΦΈΣ - SOSO CO GLOBAL TEAM

 λογότυπο-2α.jpg

Καταχωρήστε τις ερωτήσεις των ετικετών σας και τις γενικές ερωτήσεις σχεδιαστών - (Fashion & Surface Designer) info@sosocoglobal.com.au
   
Τηλεφωνική γραμμή φωτογραφίας:  
   
Εγχώριοι σχεδιαστές (εντός Αυστραλίας) και τυχόν διεθνείς σχεδιαστές Photography@sosocoglobal.com.au
επιθυμώντας να επικοινωνήσετε με την τοπική ομάδα φωτογραφίας μας  
   
Διεθνείς σχεδιαστές (εκτός Αυστραλίας) και τυχόν εγχώριους σχεδιαστές  Internationalphotography@sosocoglobal.com
επιθυμεί να επικοινωνήσει με τη διεθνή ομάδα φωτογραφίας μας.  
   
Ερωτήσεις για την τηλεφωνική γραμμή αδειοδότησης:  
   
Τούβλα και κονίαμα ευκαιρίες αδειοδότησης καταστημάτων εγχώρια μόνο Licensing@sosocoglobal.com.au
   
Τούβλα και κονίαμα ευκαιρίες αδειοδότησης καταστημάτων διεθνείς μόνο (εκτός Αυστραλίας)  Internationallicensing@sosocoglobal.com
   
Ερωτήσεις για την τηλεφωνική γραμμή παραγωγής:  
   
Εγχώρια παραγωγή (εντός Αυστραλίας) production@sosocoglobal.com.au
   
Διεθνής παραγωγή (εκτός Αυστραλίας) Internationalproduction@sosocoglobal.com
   
   
Λιανικής πώλησης και προμηθευτών έρευνες γενική γραμμή βοήθειας για τη λήψη κατασκευής Internationalproduction@sosocoglobal.com
   
 Γενική διεθνής κοινότητα σχεδίου  Internationaldesignhub@sosocoglobal.com
   
 Ερωτήσεις λογαριασμών  
   
 Γενικές έρευνες λογαριασμών   accounts@sosocoglobal.com.au