άκυρος

Χρωματικός δρόμος, Μέγεθος και Κατανομή Αποθεμάτων